augusztus 28, 2015 napi bejegyzések

Óvodai beíratás

ÓVODAI ELŐJEGYZÉS IDEJE a 2010/2011. tanévre

2010. április 8 – 9 délelőtt 8 – 12 óra között az óvodában

Szükséges dokumentumok

A gyermek:

születési anyakönyvi kivonata

lakcímbejelentője

TAJ kártyája

oltási papírja

orvosi igazolás egészségügyi állapotáról

A szülő azonosságát igazoló dokumentum

Felhívjuk minden Szülő figyelmét, hogy akinek gyermeke betölti az

5. életévét 2010. december 31 – ig,

annak beíratása kötelező a 2010/2011 – es tanévbe, a gyermek tankötelezettségének teljesítése érdekében.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

Térítési díj befizetésének időpontjai

2010. március 11.

2010. április 15.

2010.május 13.

A térítési díj szedésének ideje az adott napokon 15 – 17 órakor történik. A beszedésért felelős: Szegedi Tünde óvodatitkár (balmazújvárosi tagintézmény)

Elérhetősége: +36 – 52 – 370 – 083

Kérjük az időpontok pontos betartását!