Óvodai beíratás

ÓVODAI ELŐJEGYZÉS IDEJE a 2010/2011. tanévre

2010. április 8 – 9 délelőtt 8 – 12 óra között az óvodában

Szükséges dokumentumok

A gyermek:

születési anyakönyvi kivonata

lakcímbejelentője

TAJ kártyája

oltási papírja

orvosi igazolás egészségügyi állapotáról

A szülő azonosságát igazoló dokumentum

Felhívjuk minden Szülő figyelmét, hogy akinek gyermeke betölti az

5. életévét 2010. december 31 – ig,

annak beíratása kötelező a 2010/2011 – es tanévbe, a gyermek tankötelezettségének teljesítése érdekében.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!