Egyéb kategória bejegyzései

Pályázati felhívás

Kozigallas

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.10.19 – 2016.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógus munkaviszony

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány hitelesített másolata, iskolai végzettségeket igazoló bizonyítványok fénymásolatai

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • fejlesztőpedagógusi szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles fénymásolata, végzettségeket igazoló diplomák fénymásolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda címére történő megküldésével (4071 Hortobágy, Erdei Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Baranyainé Fekete Ilona részére a hortobagyovi@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Az óvoda honlapján – 2015. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a hortobagyovi.hu honlapon szerezhet.

Óvodai beíratás

ÓVODAI ELŐJEGYZÉS IDEJE a 2010/2011. tanévre

2010. április 8 – 9 délelőtt 8 – 12 óra között az óvodában

Szükséges dokumentumok

A gyermek:

születési anyakönyvi kivonata

lakcímbejelentője

TAJ kártyája

oltási papírja

orvosi igazolás egészségügyi állapotáról

A szülő azonosságát igazoló dokumentum

Felhívjuk minden Szülő figyelmét, hogy akinek gyermeke betölti az

5. életévét 2010. december 31 – ig,

annak beíratása kötelező a 2010/2011 – es tanévbe, a gyermek tankötelezettségének teljesítése érdekében.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

Térítési díj befizetésének időpontjai

2010. március 11.

2010. április 15.

2010.május 13.

A térítési díj szedésének ideje az adott napokon 15 – 17 órakor történik. A beszedésért felelős: Szegedi Tünde óvodatitkár (balmazújvárosi tagintézmény)

Elérhetősége: +36 – 52 – 370 – 083

Kérjük az időpontok pontos betartását!