Kisfecske csoport

Acsne_kicsiÁcs Józsefné – óvodapedagógus

1987 óta dolgozom az óvodában, 6 éve a kisfecske csoportban. Óvodapedagógusi és tanítói diplomával rendelkezem. Több 30 órás tanfolyamot végeztem(mentálhigiéne,anyanyelv és kommunikáció, árnyalt értékelés, kritikai gondolkodás fejlesztése, hatékony tanuló-megismerési technikák,természetvédelem az óvodában,kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása,tanulói differenciálás heterogén csoportban,adaptív tanulásszervezés-kooperatív tanulás,alapkészségek mérése Difer mérőeszközcsomag használatával, OKOS(KOC)KA eszközcsalád fejlesztő pedagógiai alkalmazása.)

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse vagyok.Évek óta vezetem a barkácskuckót az érdeklődő gyermekek számára.(szívügyemnek tekintem a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását.)Implementáló pedagógusként részt veszek a kompetencia alapú oktatási programcsomag bevezetésében.

„Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte, és lett belőle minden, ami Szeretet.”

(Fekete István)

 

ovonoEgy éve dolgozom a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda, Kisfecske csoport óvodapedagógusaként. Jelenleg Balmazújvároson élek, innen navétázom át Hortobágyra. Felsőfokú óvodapedagógusi diplomámat a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán végeztem, ezt követően azonnal el tudtam helyezkedni a község óvodájában. A délutáni kuckók közül én a Néptánc Kuckót vezetem, mely nagy népszerűségnek örvend. Több éve már annak, hogy elkezdtem foglalkozni a néptánccal, Balmazújvároson, a helyi tánccsoportnál. Reméltem, hogy ezt  majd gyerekek között is kamatoztatni tudom majd, és örültem, hogy lehetőségem adódott rá. Mindig is fontosnak tartottam hagyományaink széleskörű megismerését, és megélését, mely a néptánc kapcsán adottnak bizonyul.  E rövid egy év alatt sikeresen végeztem el  továbbképzés: alapképességek mérése a Difer mérőeszköz csomag használatával.

tanc

Egy éve vezetem a Néptánc kuckót. Magával a néptánccal komolyabban 6 éve kezdtem el foglalkozni a balmazújvárosi Himes néptánccsoportban, melynek mai napig tagja vagyok. Célom, hogy a magyar néptánc és a népi kultúra iránti érdeklődést felkeltsem a gyerekekben. A néptáncon keresztül ismerkedjenek meg hagyományainkkal is. A csoportos foglalkozáson résztvevő gyerekek mindig nagyon jól érzik magukat, felszabadultan, vidáman mozoghatnak, táncolhatnak társaikkal. A néptánc közben játékosan fejleszteni lehet a gyerekeket több területen is: egyensúly és ritmus érzék, fizikai állóképesség, zenéhez való alkalmazkodás, hallás, téri tájékozó képesség, figyelem, koncetráció, társaikhoz való alkalmazkodás. A foglalkozás keretein belül természetesen nem csak táncolunk, vagy tánclépéseken gyakorlunk. Minden találkozás más-más népi körjátékkal kezdődik. Sok időt fordítunk a ritmustapsolásra is. Különböző szerepjátékokkal és népi játékokkal is ismerkedünk. A gyerekek nagyon szeretik a fogócskázó, kapuzó és párválasztó játékokat. Nagy öröm azt látni, milyen jól érzik magukat a gyerekek.