Rólunk

Az intézményegységünk hivatalos megnevezése:

Nyitnikék Óvoda

Postacíme: 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc utca 2.

Telefon- fax: 06 – 52 – 369 – 036

E – mail: hortobagyovi@gmail.com

Honlapcím:

Intézményegységünk szervezeti felépítése:

Balmazújváros és Hortobágy telephellyel működő társulási óvoda.

A tagintézmények közös pedagógiai program, és önálló, de egymással összehangolt helyi munkatervek szerint dolgoznak.

Gesztorintézmény Balmazújváros.

1.1. Az intézmény földrajzi működési területe és beiskolázási körzete:

Az intézményünk, speciális lehetősége miatt az ország egész területéről fogadhatunk gyermekeket.

1.2. Az intézményben működő óvodai csoportok száma:

· Két vegyes életkorú csoport

· A csoportokban kollégiumi elhelyezést igénylő gyermekek is járnak.

1.3. Az óvoda társadalmi környezete: óvodatörténet – helyzetkép

· Óvodánk 1972 – ben, három csoporttal, 75 férőhellyel kezdte meg működését.

· A demográfiai hullám, a változó gazdasági helyzet hatására a 2000/2001-es tanévtől két csoportos óvodaként működünk.

· Településszerkezetünkből adódóan a belterületté nyilvánított majorokból érkeznek hozzánk a gyermekek. a naponta bejárók vonattal, busszal és személyautóval közlekednek.

· A külső településeken élő családok többsége szociokulturálisan hátrányos helyzetű, de a községben élő hátrányos helyzetű családok száma is fokozatosan növekszik a munkahelyek megszűnésével párhuzamosan.

· A családi nevelésből származó hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség lehetőségeinek megteremtése jelenti óvodánk legfontosabb feladatát.

· Az esélyegyenlőség lehetőségeinek megteremtésében nagy szerepe van a korai felismerésnek, a hiányosságok pontos felmérésének és a megszüntetésüket célzó óvodai fejlesztéseknek, illetve a pedagógiai szakszolgáltatások időben és folyamatosan történő igénybevételnek.

1.4. Tárgyi, dologi feltételek

Az óvoda tárgyi – környezetei feltételeiben két legfontosabb meghatározó tényező:

· Az épület elöregedése

· A költségvetési keret szűkössége

Forrásbővítési lehetőségeink:

· Élünk a pályázati lehetőségekkel

· A gyermekek életkoruknak megfelelően vesznek részt környezetük szépítésében

· A szülők bevonásával bővítjük tárgyi felvételeinket

A két csoportszoba és a tornaszoba tágas, világos.

A hozzákapcsolódó gyermekmosdók felújítása megtörtént, a funkciójuk szerinti kényelmes, zavartalan használatát átgondolt szervezéssel biztosítjuk.

Udvarunk (2500m2) tágas, füves. A gyermekek számára nagy mozgáslehetőséget biztosít. Az udvari játékaink a gyermekek létszámának megfelelő, modern, korszerű. Fa és fémjátékok egyaránt megtalálható benne.

1.5. Személyi feltételek
Az óvodánkban folyó pedagógiai tevékenység eredményességét nevelőtestületünk tagjainak szakmai felkészültsége és elhivatottsága határozza meg.

Az óvodapedagógusi képesítés mellett:

· tanítói végzettséggel kettő

· anyanyelvi és környezetvédelmi szakpedagógus 1 – 1

· nyelv – és beszédfejlesztő szakos 1 óvónő

Nevelőtestületünk tagjai a következő tanfolyamokat végezték el:

· Fogyatékos gyermekek (érzékszervi – és mozgásfogyatékos) integrált nevelése, korai fejlesztése

· Segítő szakemberképzés (logopédiai és gyógypedagógiai ismeretek)

· Gyógypedagógiai asszisztensképző

· Olvasás – írás – helyesírászavar korai felismerése és terápiája

· Részképesség – gyengeség felismerése és diagnosztikája: Sindelar I.