Rólunk

Az intézményegységünk hivatalos megnevezése:

Nyitnikék Óvoda

Postacíme: 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc utca 2.

Telefon- fax: 06 – 52 – 369 – 036

E – mail: hortobagyovi@gmail.com

Honlapcím:

Intézményegységünk szervezeti felépítése:

Hortobágyon működő önkormányzati fenntartású óvoda.

1.1. Az intézmény földrajzi működési területe és beiskolázási körzete:

Az intézményünk Hortobágy község területéről fogad gyermekeket.

1.2. Az intézményben működő óvodai csoportok száma:

· Egy vegyes életkorú csoport

1.3. Az óvoda társadalmi környezete: óvodatörténet – helyzetkép

· Óvodánk 1972 – ben, három csoporttal, 75 férőhellyel kezdte meg működését.

· A demográfiai hullám, a változó gazdasági helyzet hatására a 2000/2001-es tanévtől két csoportos, 2021/2022-es tanévtől egycsoportos óvodaként működünk.

· Településszerkezetünkből adódóan a központi belterülettről, illetve a külterületi majorokból érkeznek hozzánk a gyermekek. A naponta bejárók vonattal, busszal és személyautóval közlekednek.

· A külső településeken élő családok többsége szociokulturálisan hátrányos helyzetű.

· A családi nevelésből származó hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség lehetőségeinek megteremtése jelenti óvodánk legfontosabb feladatát.

· Az esélyegyenlőség lehetőségeinek megteremtésében nagy szerepe van a korai felismerésnek, a hiányosságok pontos felmérésének és a megszüntetésüket célzó óvodai fejlesztéseknek, illetve a pedagógiai szakszolgáltatások időben és folyamatosan történő igénybevételnek.

1.4. Tárgyi, dologi feltételek

Az óvoda tárgyi – környezetei feltételeiben két legfontosabb meghatározó tényező:

· Az épület elöregedése

· A költségvetési keret szűkössége

Forrásbővítési lehetőségeink:

· Élünk a pályázati lehetőségekkel

· A gyermekek életkoruknak megfelelően vesznek részt környezetük szépítésében

· A szülők bevonásával bővítjük tárgyi felvételeinket

A csoportszoba, fejlesztőszoba és a tornaszoba tágas, világos, pályázati forrásból felújított.

A hozzákapcsolódó gyermekmosdók felújítása megtörtént, a funkciójuk szerinti kényelmes, zavartalan használatát átgondolt szervezéssel biztosítjuk.

Udvarunk (2500m2) tágas, füves. A gyermekek számára nagy mozgáslehetőséget biztosít. Az udvari játékaink nagy részét 2022-ben lecseréltük. A gyermekek létszámának megfelelő, modern, korszerű. Fa és fémjátékok egyaránt megtalálható benne.

1.5. Személyi feltételek
Az óvodánkban folyó pedagógiai tevékenység eredményességét nevelőtestületünk tagjainak szakmai felkészültsége és elhivatottsága határozza meg.

Az óvodapedagógusi képesítés mellett:

· tanítói végzettséggel 1

· anyanyelvi és környezetvédelmi szakpedagógus 1

· nyelv – és beszédfejlesztő szakos 1 óvónő

Nevelőtestületünk tagjai a következő tanfolyamokat végezték el:

· Fogyatékos gyermekek (érzékszervi – és mozgásfogyatékos) integrált nevelése, korai fejlesztése

· Segítő szakemberképzés (logopédiai és gyógypedagógiai ismeretek)

· Gyógypedagógiai asszisztensképző

· Olvasás – írás – helyesírászavar korai felismerése és terápiája

· Részképesség – gyengeség felismerése és diagnosztikája: Sindelar I.