Mese kuckó

„ A tevékenység célja: a gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása a mágikussággal, csodákkal teli meseélmények segítségével és a versek zeneiségével, rímeinek csengésével.”

                                                                                                  /Nagy Jenőné/

 A gyerekek óvodai életét szeretném színesíteni a mese kuckóval, hisz, ezáltal észrevétlenül tanulnak, tapasztalatokat gyűjtenek az őket körülvevő világból.

A mesehallgatáson, és a dramatikus játékokon keresztül elsajátítják a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást.  A játékok által bővülnek ismereteik, szókincsük, kifejezőkészségük. Hiszen lehetőségük van arra, hogy észrevételeiket, gondolataikat megfogalmazzák, és azokat összefüggően kifejezhessék. A mese kuckó témái tartalmazzák az évszakokhoz kapcsolódó varázslatos néphagyományokat, népszokásokat, aktualitásokat, ünnepeket. Megismerkedhetnek a közmondásokkal, szólásokkal, találós kérdésekkel, melyek lehetőséget adnak a gyermekek számára, hogy észrevegyék az ok – okozati összefüggéseket.

Célom, hogy ezeken foglalkozáson elvarázsoljam és bevezessem a gyerekeket a mese világába.

A drámajáték foglalkozások célkitűzései:

  • Empatikus készségek fejlesztése
  • Szociális érzékenység fejlesztése
  • Nyelvi kifejező készségek fejlesztése: beszédkészség, gondolkodás, figyelem összpontosításának képessége,
  • Mozgásos készségek fejlesztése
  • Drámajátékban való együttműködéshez készségek fejlesztése: cselekedni tudás, kreatív gondolkodás,